Ziekmeldingen

Indien uw kind ziek is en niet naar school kan komen, meldt u hem/haar ziek via de Parro-app bij de leerkracht die op die dag voor de klas staat.

Vermeld even kort de reden en wat de verwachting is qua absentie.

 

Mocht dit niet lukken of mogelijk zijn, bel dan tussen 8:00 en 8:30 uur naar het schoolnummer (0318-504642) om de ziekmelding door te geven.

Bij (verwachte) langdurige afwezigheid gaan we in gespek om evt. achterstand te beperken/voorkomen.