Hier staan en gaan wij voor

 

Onze missie

Door het bieden van goed onderwijs en door actief op zoek te gaan naar de (onderwijs)behoeften van ieder kind, laten we onze leerlingen uitstromen naar het voor hun meest passende vervolgonderwijs. Vanuit deze basis dragen we op De Kern bij aan een brede ontwikkeling waarbij we onze leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin ze respectvolle, flexibele, verantwoordelijke en ruimdenkende personen worden.  

Op De Kern krijgen ze de kans te ontdekken, te oefenen en te groeien om uiteindelijk zelf beredeneerde en weloverwogen keuzes in het leven te maken.  

 

De Kern vormen we samen  

Wij hebben elkaar nodig Samen vormen we onze school en onze wereld. Iedereen draagt bij en jouw inbreng is onmisbaar. Alleen in verbinding met elkaar kunnen we leren en ontwikkelen. De Kern vormen we samen.

Openbare school 

Wij zijn een openbare school. Dat betekent voor ons dat iedereen waardevol is. 

Op de Kern leer je om oog te hebben voor jezelf, elkaar en de leefomgeving. Jij kunt je verplaatsen in de ander, je leert deze betrokkenheid uit te drukken in je handelen. Of je nu leerling, ouder, teamlid, buurtbewoner of bezoeker bent, zodra je bij ons binnen bent doe je mee.  

Wij beloven dat jouw bijdrage ertoe doet 

Wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat jij je ontwikkelt als verantwoordelijk en gelukkig mens. Zo draag jij bij. Wij doen je dat graag voor.

 

Onze kernwaarden: verantwoordelijk en vierend

Verantwoordelijk

Ik ben aanspreekbaar en doe wat nodig is. Dit betekent dat ik reflecteer en de verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen houding, leren en gedrag. Ik ben open en toegankelijk voor jou want net als jij ben ik verantwoordelijk.  

Vierend

Ik sta stil bij waar ik blij van word. Wij hebben aandacht voor ontmoeting, leren en het leven. Dit doen wij bewust gedurende de dag, bij kleine successen bij waardevolle bijdragen en bij ons vallen en opstaan. Wij delen waar we blij van worden en trots op zijn met elkaar en onze omgeving. Omdat delen gelukkig maakt.  

 

Dit zie je ons altijd doen

Wij gaan voor kwalitatief goed onderwijs. Dat zie je aan ons omdat we altijd: reflecteren, samenwerken en ons concentreren.

Concentreren  

We staan met aandacht stil bij waar we nu mee bezig zijn. We nemen onze doelen en afspraken serieus. We richten onze energie daarop en spreken elkaar aan als we ons daarvan laten afleiden.  

Samenwerken  

Samenwerking organiseren we op de Kern heel bewust. Bij echte samenwerking leert iedereen, levert iedereen een bijdrage en neem je samen besluiten. Je leert hoe je constructief kunt bijdragen en je leert ook om een stapje opzij te doen en ruimte te geven aan de bijdrage van de ander.  

Reflecteren  

Reflecteren is echt even stoppen en beginnen bij jezelf. Door te reflecteren krijgen we inzicht in onze eigen houding, leren en gedrag. Hierdoor nemen we verantwoordelijk, worden we zelfstandig en ontwikkelen we onszelf.