Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om te zorgen dat alles voor iedereen naar wens verloopt, maar ook dan kan het wel eens voorkomen dat dit niet het geval is. En dan moeten we met elkaar naar een oplossing zoeken... 

Leerkracht 

Met elkaar in gesprek blijven, begint bij de leerkracht van uw kind. Zit u ergens mee, maak het bespreekbaar! Dit kan even na schooltijd of indien gewenst plannen we een gesprek in.  

Directie 

Komt u er met de leerkracht niet uit of is het gaat over iets dat verder reikt dan de situatie in de klas, dan kunt u zich wenden tot de directie (Mathijs van Londen en Marieke Boeren). Afhankelijk van de inhoud, kan de intern begeleider van uw kind ook deel uitmaken van het gesprek. 

Bestuur 

Indien u zich niet (voldoende) gehoord voelt in het contact met de directie, kunt uw zich wenden tot de directeur-bestuurder van onze stichting Proominent: Dhr. Hardeveld. Hij is te bereiken op het bestuursbureau via telefoonnummer 0318-611631. 

Externe vertrouwenspersoon 

Tenslotte is er een externe vertrouwenspersoon voor klachten van ouders en medewerkers van Proominent. Haar naam is mevrouw Annemieke Wolff. Zij is te bereiken op telefoonnummer: 06-30750030. Haar e-mailadres is: annemieke@wolffconnect.nl. 

Landelijke klachtencommissie 

Proominent is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie onderwijsgeschillen. De commissie is bereikbaar via het telefoonnummer 030-2809590 of via de website: http://www.onderwijsgeschillen.nl.