Communicatie

Wij hechten veel waarde aan een goede communicatie met ouders. Alleen zo kunnen we samen het beste voor de leerling betekenen.

Gesprekken

Om als school samen met ouders tot het beste voor het kind te komen, is een goede afstemming noodzakelijk. daarom kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind, zowel tijdens vooraf geplande gesprekken, als tussendoor. Als u ergens mee zit of u loopt met een vraag, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk.

Parro

Ons voornaamste communicatiemiddel is Parro, een platform waarmee wij informatie versturen en ook informatie kunnen halen. Dit kan individueel, per groep of schoolbreed zijn.

Ook onze maandelijkse nieuwsbrief "het Kernnieuws" ontvangt u op deze wijze. Hierin staat praktische informatie, nieuws over de school en specifieke informatie over de groep van uw kind.

Facebook

De Kern heeft ook een Facebook-pagina. Wij zien dit niet als officieel communicatiemiddel, maar laten daar wel graag zien wat er allemaal gebeurt op school en we bieden soms bredere informatie die van toepassing is op (ons) onderwijs of de school.

Als u de pagina "liked", komen er met regelmaat leuke berichten voorbij. Klik hier om direct een kijkje te nemen.