Bewegingsonderwijs

 

Bewegen op De Kern

Hoe groot is nog reden tot onderzoek, maar dat er een positieve associatie tussen sport/bewegen en schoolprestaties is, is duidelijk. In onze dagelijkse praktijk herkennen we dit ook en daarom is bewegen een vast onderdeel van ons lesaanbod.

Bewegingsonderwijs

De gymlessen op De Kern worden verzorgd door twee vakdocenten. Hiermee krijgen de kinderen een divers aanbod van specialisten en ontwikkelen ze een breed aspect van (motorische) vaardigheden. Ook doen deze specialisten er alles aan om het bewegen leuk te maken voor de leerlingen.

Bewegen tijdens pauzes

Onze schoolpleinen nodigen uit tot bewegen en iedere klas heeft een grote diversiteit aan spelmateriaal om het bewegen tijdens pauzemomenten te stimuleren.

Bewegend leren

Wij ontwikkelen een digitale bibliotheek met mogelijkheden om cognitief leren te combineren met bewegen. Denk aan een ren-spel op zoek naar de reken-antwoorden of een taalopdracht in de buitenlucht waarbij je actief woorden gaat zoeken. Maar ook in de klas zijn mogelijkheden tot het combineren van bewegen en leren. Voor sommige leerlingen een leuke afwisseling, voor andere kinderen een noodzaak.