Meerbegaafdheid

Aanbod Meer- en hoogbegaafdheid

Om te kunnen leren, heeft ieder kind uitdaging(en) nodig. Voor de meeste kinderen zitten die uitdagingen in de methodes die op school worden gebruikt. Voor een aantal kinderen is er echter meer uitdaging nodig om tot leren te komen. Voor deze kinderen passen wij ons (onderwijs)aanbod aan. 

 

Groepen 1 t/m 4: de KangoeroeKlassen

Voor de onderbouw zijn er wekelijkse KangoeroeKlassen. In deze klas gaan kinderen per leerjaar op twee manieren aan de slag.

Enerzijds zijn er pittige opdrachten uit verschillende vakgebieden zoals rekenen en taal. De kinderen werken tijdens de les samen aan deze opdrachten en leren zo wat het is om écht te moeten doorzetten, hulp te vragen en soms gewoon even vast te lopen.  

Anderzijds wordt er projectmatig gewerkt binnen verschillende thema’s zoals techniek, kunst en programmeren. Er is ruimte voor ontdekken, creativiteit, vindingrijkheid en experimenteren.

 

Groepen 5 t/m 8

Voor de groepen 5 t/m 8 bestaat het aanbod uit twee aparte momenten:

 

Het begeleidingsuur

Om tijdens de lessen in de klas voldoende uitdaging te bieden, vullen we het reguliere schoolwerk aan met uitdagende opdrachten: pluswerk. Hiervoor maken wij zo veel mogelijk gebruik van een doorgaande lijn (groep 2 t/m 8).

Dit pluswerk wordt tijdens het wekelijkse begeleidingsuur besproken. Voor elk leerjaar is er een eigen begeleidingsuur. Een moment om even te bruisen en de hoofden bij elkaar te steken. De kinderen krijgen voldoende uitdagingen om een week mee aan de slag te gaan. De kinderen maken de lessen in de klas, zodat ze zoveel mogelijk bij hun eigen groep kunnen blijven. De lesstof van de reguliere lessen wordt aangevuld maar ook ingekort aangeboden; dit heet compacten van het werk. Het zorgt ervoor dat kinderen niet eindeloos herhalen wat ze al kunnen én geeft ruimte om goed met de plustaken aan de slag te gaan. 

Het pluswerk bieden we op twee niveaus aan:

  • 1e niveau (compactlijn 1): Op het eerste niveau compact een kind 40% van het reguliere werk. Dit wordt aangevuld met pluswerk.
  • 2e niveau (compactlijn 2): Op het tweede niveau compact een kind 60% van het reguliere werk. Dit wordt aangevuld met pluswerk op hoger niveau dan compactlijn 1.

 

De Projectklas (groepen 5 t/m 8) 

Waar het begeleidingsuur echt bedoeld is voor specifieke vakgebieden, kan de ProjectKlas gezien worden als een voortzetting van de KangoeroeKlassen. De kinderen werken wekelijks volgens vaste stappenplannen en vanuit hun eigen leervraag aan een bijpassend project. Het gaat om het oefenen van vaardigheden (executieve functies) die helpen om de klassentaken goed uit te voeren.
Dit zijn bijvoorbeeld: Leren plannen, vasthouden aan een plan, vooruit leren denken, prioriteiten stellen en keuzes maken. Maar ook samenwerken kan een doel zijn om aan te werken.

Aan het einde van een projectperiode (4 per jaar) presenteren de kinderen wat ze hebben gemaakt en schrijven hier een reflectie op.