Leerlingen

Leerlingenraad 

De leerlingen worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad. De leerlingenraad van De Kern heeft als doel om: 

  • de betrokkenheid van de leerlingen bij school te vergroten 

  • de verantwoordelijkheid bij leerlingen te bevorderen 

  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is 

  • leerlingen te laten ervaren dat zij een eigen stem hebben binnen de school 

  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen 

  • actief burgerschap te bevorderen 

 

De organisatie van de leerlingenraad

Ieder jaar worden er aan het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden in groep 6. Voorafgaand aan deze verkiezingen wordt de rol van de leerlingenraad uitgelegd, verteld wat er van leden verwacht wordt en wordt toegelicht hoe de verkiezingen zullen verlopen.  Leerlingen mogen zichzelf verkiesbaar stellen en krijgen de kans op de kiezers over te brengen waarom zij het best de leerlingen kunnen vertegenwoordigen.  

Na de verkiezingen is er uit iedere groep 6, 7 en 8 een vertegenwoordiger, maar zij representeren alle leerlingen van De Kern. De leden nemen zo'n 2,5 jaar zitting in de leerlingenraad.  

De leerlingenraad komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar met de directeur. Zij dragen punten, ideeën en zorgen aan vanuit de leerlingen en de directeur neemt hen mee in wat er speelt in de school. Zij mogen advies uitbrengen, helpen vormgeven en/of ideeën vanuit de leerlingen waarheid laten worden.