Engels

Het vroeg aanbieden van Engels in het basisonderwijs is goed voor de totale taalontwikkeling van een kind en het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat de cognitieve ontwikkeling en de algemene taalvaardigheid vooruit gaan bij het vroeg aanbieden van een tweede taal.

De Kern biedt Engels van groep 1 t/m 8. Naast de wekelijkse lessen hebben wij jaarlijks een maand in het thema van de Engelse taal.

VVTO-school

De Kern is geaccrediteerd als VVTO-school. VVTO staat voor vroeg vreemdetalenonderwijs. Een VVTO-school kenmerkt zich allereerst doordat er meer en beter Engels wordt gegeven dan wat de kerndoelen verplicht stellen. Daarnaast voldoen ze aan de drie pijlers:

  • Natuurlijke taalverwerving: de taal leren zoals je ook de moedertaal hebt geleerd, met veel input, interactie en feedback. Inherent hieraan is dat Engels de voertaal is tijdens de les.
  • Content and language integrated learning (CLIL): de geleerde taalvaardigheid wordt toegepast en uitgebreid bij andere vakken, aansluitend bij de kerndoelen, waarbij activerende werkvormen centraal staan.
  • Internationalisering: communicatie met en kennis over kinderen uit andere landen, om de blik van kinderen op een betekenisvolle manier te verruimen.

 

English month at De Kern