Kindcentrum

 

Kindcentrum De Kern

Samen met het kinderdagverblijf, de voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang van Spelenderwijs, vormen wij kindcentrum De Kern.

Kinderdagverblijf

In kindcentrum De Kern biedt Spelenderwijs dagopvang voor kinderen tussen 0 en 4 jaar in een verticale groep. In een prettige, lichte ruimte is veiligheid en geborgenheid voor de baby's. Ook is er voldoende te spelen voor de ukken en peuters. Denk aan een huishoek, spelletjeshoek, knutselmogelijkheden en een heerlijk buitenspeelplein met onze eigen tipi!

De Uk & Puk methode

Bij De Kern maakt Spelenderwijs gebruik van de voorschoolse educatie methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert de brede ontwikkeling van uw kind door actief spel. De pop Puk is hierbij het speelmaatje van uw kind (de Uk). De Uk & Puk methode behandelt tien thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema horen activiteiten die passen in het dagelijkse leven. Deze activiteiten dragen bij aan:

  • Taalontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
  • Rekenprikkels

Dagopvang De Kern is één van de locaties van Spelenderwijs Ede. Samen dragen zij bij aan het liefdevol opvoeden, verzorgen en ontwikkelen van uw kind. Spelenderwijs.

Voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang

Naast kinderopvang biedt Spelenderwijs bij basisschool De Kern ook voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 0 tot 11 jaar. Hier wordt gewerkt met leeftijdsgroepen.
De omgang met kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep zorgt dat kinderen langer met plezier naar de vso en bso gaan. Er wordt ook rekening gehouden met vriendjes en vriendinnetjes!

Spelend wijzer

Op de vso en bso worden kinderen al spelend wijzer. Iedere maand wordt een thema behandeld waarmee uw kind aan de slag gaat. Dit gaat spelenderwijs. Toneelspelen, muziek, techniek, natuurkunde, gezelschappen, bouwen en knutselen, buitenspelen en koken komen afwisselend aan bod.

VSO en BSO tijdens schoolvakanties of studiedagen

Voor vertrouwde, professionele opvang tijdens schoolvakanties of studiedagen kunt u terecht bij een van de andere locaties van Spelenderwijs Ede.