Vormingsonderwijs

Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 bieden wij:

  • HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs)
  • GVO (Godsdienstig Vormings Onderwijs)

De lessen worden wekelijks gegeven door gespecialiseerde leerkrachten.

Ouders kunnen met hun kinderen besluiten welke vorm van vormingsonderwijs de leerling volgt. Dit kan per schooljaar gekozen worden.

 

HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs)

Kinderen leren op drie niveaus over zichzelf na te denken en te reflecteren.

  1. Ik: Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Etc.
  2. Ik en anderen: Met wie voel ik me verbonden, met wie heb ik veel gemeen? Etc.
  3. Ik en de wereld: Hoe denk ik over wat speelt in de wereld? Wat heb ik (zelf) te doen? Etc.

Vanuit de uitgangspunten gelijkheid, natuurlijkheid, vrijheid, verbondenhed en redelijkheid leren kinderen over zichzelf en gaan in gesprek met anderen.

 

GVO (Godsdienstig Vormings Onderwijs)

Wat kan geloof voor mensen betekenen en wat heeft het in de geschiedenis betekend. Welke geloven zijn er eigenlijk en hoe verhouden die zich tot elkaar? Wat zijn overeenkomsten en verschillen?

In de GVO-lessen wordt de link gelegd naar de actualiteit, feestdagen en symbolen. Met behulp van gevarieerde werkvormen zoals rollenspellen, kringgesprekken en creatieve opdrachten inspireert de leerkracht de leerling te komen tot een eigen visie.