Extra aandacht

Ieder kind is anders en leert op z'n eigen manier...

Als onze inschatting is, dat een leerling extra aandacht nodig heeft, gaan wij in gesprek met ouders. Samen kijken we naar de behoeften en passende stappen. Hieronder informatie over hoe wij dit vormgeven op De Kern.

Interne begeleiders (IB)

Ons doel is aansluiten bij de behoeften van ieder kind. En omdat ieder kind anders is, betekent dat dat we een breed scala aan mogelijkheden hebben om hierbij aan te sluiten. Dit aanbod van extra aanbod wordt ook wel "de zorg" genoemd, en dit is de verantwoordelijkheid van de intern begeleiders. Op De Kern hebben wij twee intern begeleiders: Mavis Sie Tjon (groep 1 t/m 5) en Ingrid Hoving (groep 6 t/m 8).  Zij begeleiden trajecten, ondersteunen leerkrachten, hebben contacten met externe instanties en ouders kunnen met vragen altijd bij hen terecht.

Differentiatie in de klas

In de klas differentieert de leerkracht al naar de behoefte van de leerlingen. Heeft een kind extra begeleiding nodig, of kan het juist wat sneller door de stof heen? De leerkracht past het programma daarop aan.

Arrangementen

Leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte worden besproken in ons externe zorgteam waarin expertise aanwezig is vanuit het samenwerkingsverband ”Rijn & Gelderse Vallei”. Ouders zijn hierbij aanwezig. Samen met leerkracht, ouders en expertisegroep (bijv.orthopedagoge, wijkcoach, schoolverpleegkundige en de intern begeleiders) bespreken wij welke zorg nodig is voor dit kind. 

In dit zorgteam wordt bekeken of een kind in aanmerking komt voor een arrangement. De leerling krijgt dan tijdens schooltijden passende (aanvullende) begeleiding.

Plusaanbod

Op De Kern zitten ook veel leerlingen die bovenop het regulier aanbod, extra uitdaging kunnen gebruiken. Voor hen is er het aanbod in het kader van meer- en hoogbegaafdheid door onze MHB-specialist. Een extra aanbod tijdens lestijd met uitdagende opdrachten waarmee ze aan het denken en soms filosoferen worden gezet.