Cultuur & expressie

Als school hebben wij de primaire missie om goed onderwijs te verzorgen, waardoor onze leerlingen rekenen, taal, lezen, schrijven, etc., leren. Zo stromen ze na 8 jaar uit naar het voor hun meest passende vervolgonderwijs. Maar wij willen kinderen veel meer meegeven dan dat! 

Ontdekken 

De basisschoolleeftijd is een tijd van ontdekken. Ontdekken wie je bent, waar je passie en kwaliteiten liggen. Wij kiezen er daarom met ons Cultuur & Expressie-programma bewust voor om kinderen kennis te laten maken met de zeven verschillende vormen van Cultuur en Expressie. 

Het ene kind ontdekt dat het dansen heerlijk vindt, en het andere vraagt een fototoestel voor z'n verjaardag omdat het heeft ontdekt hoe geweldig hij het vindt na de theorie en praktijklessen op school. Waar hun passie ook ligt en waar ze voor zichzelf voor kiezen, op De Kern hebben ze de basis geleerd en kunnen ervaren hoe het is. 

Doelstelling

Onze doelstelling is: 

De leerlingen hebben tijdens hun tijd op De Kern uitgebreid kennis gemaakt met de zeven domeinen van Cultuur & Expressie: drama, beeldende vormgeving, muziek, dans, fotografie & film, literatuur en erfgoed. Dit zowel passief als actief. 

En waar kinderen hun passie vinden, kunnen de ouders de verdieping aanbrengen, bijvoorbeeld door een kind dat houdt van muziek, op pianoles te laten gaan. 

Fotografielessen "compositie" groepen 5