Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin

De Kern werkt regelmatig samen met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Wij betrekken het CJG als er vragen zijn rondom de opvoeding, ontwikkeling of gedrag van kinderen. Soms lopen ouders vast en dat heeft ook zijn weerslag op de kinderen. Samen met ouders en CJG kunnen we dan breed naar de situatie kijken.

 

Samen voor het kind

In het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ede werken zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente en scholen met elkaar samen. 

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Iedere ouder heeft hierover wel eens vragen. Denk aan alledaagse uitdagingen rond eten, slapen, drinken of zindelijkheid, maar ook aan grotere thema's als relaties en scheiden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Ede ondersteunt iedereen met vragen over opvoeden en opgroeien. Bij het CJG werken professionals bij wie u terecht kunt voor informatie, advies, lichte hulp of een goede doorverwijzing. De medewerkers van het CJG vindt u vooral via de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school van uw kind. Daarnaast zijn zij actief in de wijk.

Het CJG basisschoolteam op De Kern: 

Gerian Verhoeven (jeugdverpleegkundige)

E-mail: gerian.verhoeven@cjgede.nl

Telefoon: 088-3555446 

 

Marijke de Hoop (schoolmaatschappelijk werker)

E-mail: marijke.de.hoop@cjgede.nl

Telefoon: 06-53814625 

 

Als CJG-basisschoolteam zijn zij verbonden aan De Kern. Ze werken vooral samen met de intern begeleiders van De Kern. 

Er is geregeld overleg over kinderen met 'zorgsignalen'. Anoniem, om mee te denken wanneer ouders nog niet op de hoogte zijn en met naam wanneer ouders daarmee instemmen.

Daaruit kan voortkomen dat er met ouders een afspraak voor een bezoek thuis of op school wordt gemaakt.

 

Wat kan het CJG voor u betekenen?

De medewerkers van het CJG zijn waar mogelijk ook aanwezig op themaochtenden, ouderavonden, en andere activiteiten. Daarnaast hebben ze geregeld een afspraak met de intern begeiders op school of zo nodig tussendoor een consultatie. De jeugdverpleegkundige kunt u ook tegenkomen op één van de spreekuren van de GGD op school.  

Wat voor soort vragen kunnen door u gesteld worden?

  • Mijn kind is onzeker, hoe kan ik helpen?
  • Mijn kind is vaak verdrietig over...., wat kan ik doen?
  • Ik wil graag dat mijn kind naar mij luistert.. Help mij daarmee!
  • Mijn kind maakt vaak ruzie, hoe komt dat toch?
  • Mijn kind wil niet meer naar school, wat is er aan de hand?
  • Mijn kind slaapt slecht, wat kan ik doen?
  • Mijn kind lijkt zich te vervelen, wat kan dat zijn?
  • Mijn kind is niet zindelijk, wat kan ik doen?
  • Etc.

U kunt bij het CJG-basisschoolteam terecht via de leerkracht, intern begeleider of u kunt rechtstreeks contact opnemen via de mail, telefoon of de website. De ondersteuning van het CJG is vrij toegankelijk en gratis. U heeft geen verwijzing of beschikking nodig. 

Bij trainingen of cursussen vragen ze soms een kleine bijdrage voor de materialen.

Contactinformatie

Telefoon: 0318 745 757 

Website: www.cjgede.nl 

E-mail: info@cjgede.nl