Logopedie

Al meer dan 15 jaar werkt De Kern samen met het Landelijke Logopedie Bedrijf en verzorgen zij de preventieve logopedie op school. Tweemaal per jaar bezoekt de logopedist Marijke Schenk de school. Leerkrachten geven aan over welke kinderen zij advies op de prijs zouden stellen en in overleg met ouders worden deze kinderen vervolgens aangemeld voor een screening. Ouders geven altijd schriftelijk toestemming voorafgaand aan een screening.

Tijdens een screening wordt er gekeken naar:

  • de taalontwikkeling
  • de spraakontwikkeling
  • stem
  • gehoor
  • afwijkende mondgewoonten
  • stotteren

en/of

  • lees- en spellingsvoorwaarden

Na afloop bespreekt de logopedist de bevindingen met de leerkracht en krijgt school een kort verslag voor het leerlingvolgsysteem. Ouders krijgen op dezelfde dag van de screening altijd een brief met de bevindingen, vaak zijn er oefeningen en tips bijgevoegd om thuis aan de slag te gaan. Soms is het nodig om een kind door te verwijzen naar een logopediepraktijk voor uitgebreider onderzoek en behandeling. Dit wordt altijd telefonisch met ouders besproken en zij ontvangen dan de verwijsbrieven (brief voor de huisarts en de logopedist) en een lijst met alle logopediepraktijken in de gemeente Ede.

Aan een logopedische screening op school zijn geen kosten verbonden. Mochten er vragen zijn over de logopedie op school dan kunt u contact opnemen met info@landelijklogopediebedrijf.nl.